Tussenschoolse opvang

Overblijven

De school biedt gelegenheid voor overblijven. Een vaste groep ouders zorgt voor de opvang van de kinderen. Voor alle vragen over de TSO kunt u terecht bij de tso-coördinator Claudia Schreurs, te bereiken via email: overblijven3@mussenberg.nl of telefonisch: 0475-850183.

 
Voor de registratie en administratie maakt de school gebruik van TSO-ASSISTENT, een online webprogramma. Informatie hierover heeft u in een brief ontvangen. Voor nieuwe aanmeldingen is de code te verkrijgen via Claudia Schreurs.

Log hieronder in door op onderstaande button te klikken:Aanmelden.
Om de overblijfvoorziening te gebruiken moet een kind zijn aangemeld door in te loggen en te RESERVEREN. Dit kan net als annuleren tot 09:00 uur van de overblijfdag zelf. Het aanmelden kan alleen als u eerst eenmalig en gratis registreert. Informatie hierover ontvangt u in een brief van school. Na de registratie ontvangt u gelijk uw inloggegevens en kunt u het overblijven van uw kind reserveren.

Betalen.
Overblijven kost € 1,75 per kind per keer. U ontvangt maandelijks een specificatie. De betaling is achteraf en per automatisch incasso. Tijdig geannuleerde TSO hoeft niet betaald te worden,

Overblijftijden.
Overblijven kan op maandag. dinsdag, donderdag en vrijdag van 12:00 uur tot 12:50 uur. Reserveren en annuleren kan 24 uur per dag online op PC, tablet of smartphone.
 
Verantwoordelijkheid
De aanwezige kinderen vallen vanaf 12.00 uur tot 12.50 uur ( het moment waarop de speelplaats weer geopend wordt ) onder  de verantwoordelijkheid van de overblijfouders.
Het behoort tot de zorg van de ouders van de kinderen  (vanaf groep 3)  erop toe te zien dat de kinderen zich melden bij de overblijfouders.
De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 worden ingeval van overblijven verzocht dit aan de leerkracht door te geven.
Bij aanmelding worden de ouders van de overblijfkinderen verzocht  een  telefoonnummer op te geven, dit voor bereikbaarheid wegens onvoorziene omstandigheden.