Vakantierooster

Voor het schooljaar 2019-2020:

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Spolt heeft instemming gegeven over het vakantierooster voor het schooljaar 2019 - 2020.
 • Eerste schooldag: 19 augustus 2019;
 • Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober 2019;
 • Sinterklaas: 6 december 2019;
 • Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie: 20 december 2019;
 • Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020;
 • Carnavalsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020;
 • Paasmaandag: 13 april 2020;
 • Meivakantie: 27 april 2020  t/m  8 mei 2020;
 • Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020;
 • Pinkstermaandag: 1 juni 2020;
 • Studiedag: dinsdag 2 juni 2020;
 • Vrijdagmiddag voor de zomervakantie: 10 juli 2020;
 • Zomervakantie: 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020.