Team


Directie:
 
Directeur: 

Mw. Katinka Dormans
Email: k.dormans@spolt.nl        
Juffrouw Katinka:
"Mijn naam is Katinka Dormans en mijn taak is leiding te geven aan basisschool de Mussenberg. Dat is een mooie en belangrijke taak die ik met veel plezier vervul.
Ik vind het belangrijk dat kinderen met een goed gevoel naar school kunnen komen en met plezier kunnen leren en ontwikkelen. Welbevinden is de belangrijkste voorwaarde om tot ontwikkeling  te komen.
Ik hoop de wereld van de kinderen samen met dit team elke dag een beetje beter en mooier te maken.
Ik ben aanwezig op maandag- en woens-dagochtend en dinsdag, donderdag en vrijdag de gehele dag.
Tijdens de inloop in de ochtenden probeer ik zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de gangen van de school om de kinderen en ouders te ontmoeten. Als u vragen of opmerkingen heeft of graag iets wilt bespreken, loop dan gerust even binnen!"

 
Juffrouw
Katinka
Intern Begeleider: groep 1 t/m 4 
Mw. Veronique Ramakers
Email: v.ramakers@spolt.nl
Juf Veronique:
"Met plezier naar school is wat we allemaal graag willen. In onze klas werken we hard, luisteren we naar elkaar, leren we van elkaar, helpen we elkaar en maken we tijd om te lachen.
Door een veilige sfeer te creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn is ontstaat er ruimte voor ontwikkeling, eigenaarschap en sociaal emotionele ontwikkeling. De kinderen weten heel goed wat ze al kunnen, wat ze willen leren en hoe ze dit willen gaan doen. Het enige wat ik doe is zorg dragen voor die fijne sfeer en de kinderen begeleiden in deze groei."

 

Juf
Veronique
Intern Begeleider: groep 5 t/m 8, plusklas en ondersteuning 
Mw. Sigrid Bleecke
(Email:  s.bleecke@spolt.nl:
Juf Sigrid:
"Kinderen komen tot groei en ontwikkeling wanneer ze zich prettig en veilig voelen. Samen plezier maken en persoonlijke aandacht voor elk kind vind ik erg belangrijk in mijn groep. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier, als leerkracht sluit ik hier zo goed mogelijk bij aan.
Kunnen samenwerken is een belangrijke vaardigheid  voor de toekomst, in mijn groep oefenen we dit regelmatig. Samen leren en werken waarbij ik de kinderen stimuleer om in groepjes hun eigen creatieve oplossingen te bedenken. Fouten maken mag en kan in een veilige sfeer en helpt het kind verder in zijn eigen ontwikkeling."

 

Juf
Sigrid
  Foto's van de leerkrachten vindt u bij betreffende groep.  
Leerkrachten: Dhr. Jan Adams Leerkracht gr. 7
  Mw. Wendie Beckers Leerkracht gr. 3
  Mw. Sigrid Bleecke Leerkracht gr. 4 en plusklas en Intern Begeleider groep 5 - 8.
  Mw. Janneke Bos Leerkracht gr. 7/8
  Mw. Linda Bruls Leerkracht gr. 1/2b
  Mw. Mayke Damen Leerkracht  7 en 7?8
  Mw. Jenny Derks Leerkracht gr. 1/2a en b
  Mw. Maartje Ebisch Leerkracht gr. 5
  Mw. Suzanne Indenkleef Leerkracht gr. 8
  Mw. Karin Kelleners-Oldekamp Leerkracht gr. 1/2a
  Mw. Franka Rademaekers Leerkracht gr. 5/6
  Dhr. Marc Reijnen Leerkracht gr. 6
  Mw. Sanne Rietjens Leerkracht gr. 2/3
  Mw. Ans Vaessen Leerkracht gr. 3
  Mw. Josine Vallen Leerkracht gr. 4
Onderwijsassistente:

 
Mw. Wendy Martens
Email: w.martens@spolt.nl
 
Juf Wendy:
"Kinderen moeten met plezier naar school kunnen komen en zichzelf kunnen zijn.
Een goed pedagogisch klimaat en positieve benadering vind ik dan ook heel belangrijk.
Dan komen talenten goed tot uiting en kunnen kinderen zich optimaal ontwik-kelen." 

Juf
Wendy
Administratieve ondersteuning
 
Mw. Mirjam Claessen
Email: m.claessen@spolt.nl   
 
Juf Mirjam:
"Als secretaresse ondersteun ik de directie bij diverse administratieve werkzaamheden en zult u mij vast wel eens aan de telefoon krijgen. Het is een afwisselende baan waarbij ik tevens geniet van het plezier en enthousiasme van de kinderen om mij heen. Ik ben werkzaam op De Mussenberg in Horn, De Leerlingst in Haelen en de Zjwiek in Roggel."

 
Juf
Mirjam
Conciërge:

 
Dhr. Geert Wijnands
Email: g.wijnands@spolt.nl  
 
Meneer Geert:
"Voorheen was ik hoofdzakelijk werkzaam in de horeca. Een dienstbaar beroep net zoals het conciërge zijn. Ik zie mezelf als een verlengstuk van het team en zal daar waar mogelijk ondersteuning bieden. Maar vooral ook de leerlingen helpen waar nodig. Het creëren van een prettige werksfeer en veilige school-omgeving is waar ik voor ga." 
Meester
Geert
Interieurverzorgster Mw. Susan Dresen  
Interieurverzorgster Mw. Dolors Knoups