Team


Directie:
 
Meerscholendirecteur:
Basisscholen te Haelen
en Horn

 
Dhr. Leon Boom
Email: l.boom@spolt.nl 
Meester Leon:
"Het is mijn passie om met het team van de Mussenberg kwalitatief goed onderwijs te verzorgen binnen een fijne leer- en leefomgeving. Door de kwaliteiten van de leerkrachten met elkaar te verbinden en dit ook te doen in het cluster Horn - Haelen kunnen leerkrachten elkaar enorm versterken. Deze verbrede samen-werking zorgt voor meer expertise en dus  meer mogelijkheden voor kinderen en leerkrachten om zich te ontwikkelen. Door ondernemen, inspireren en verbinden!  Samenwerking met ouders is zeer belangrijk. Toewerken naar educatief partnerschap om samen te zorgen voor de optimale ontwikkeling van het kind!
 
Meester
Leon
Waarnemend directeur
Intern Begeleider: groep 5 t/m 8


 
Mw. Margo Coenen
Email: m.coenen@mussenberg.nl
Juffrouw Margo:
"Omdat alle kinderen recht hebben op goed, uitdagend en eigentijds onderwijs zie ik het als plicht en uitdaging om samen met alle collega's de mogelijkheden van onze kinderen zo optimaal mogelijk tot bloei te laten komen.  Het samen werken aan een positieve sfeer met kinderen en ouders vind ik erg belangrijk. Tijdens hun leerroute op BS De Mussenberg zie ik graag dat alle kinderen zich kunnen oriënteren op hun talenten binnen een gevarieerd en aantrekkelijk lesaanbod. What we learn with pleasure, we never forget (A. Mercier)."

 
Juf
Margo
Intern Begeleider: groep 1 t/m 4 
Mw. Veronique Ramakers
Email: v.ramakers@deleerlingst.nl
Juf Veronique:
"Met plezier naar school is wat we allemaal graag willen. In onze klas werken we hard, luisteren we naar elkaar, leren we van elkaar, helpen we elkaar en maken we tijd om te lachen.
Door een veilige sfeer te creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn is ontstaat er ruimte voor ontwikkeling, eigenaarschap en sociaal emotionele ontwikkeling. De kinderen weten heel goed wat ze al kunnen, wat ze willen leren en hoe ze dit willen gaan doen. Het enige wat ik doe is zorg dragen voor die fijne sfeer en de kinderen begeleiden in deze groei."

 

Juf
Veronique
Leerkracht voor extra ondersteuning passend onderwijs:

 
Mw. Maartje Ebisch
Email: m.ebisch@zjwiek.nl:
"Per 13 februari 2019 ben ik gestart op Basisschool de Mussenberg in Horn als leerkracht voor extra ondersteuning passend onderwijs. Ik geef hierbij de leerlingen aandacht op de vlakken waar dit nodig is. Ook al is het leren niet altijd even gemakkelijk, ik wil ze wel meegeven dat het leuk kan zijn. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van extra instructies, leuke werkvormen en uitdagende opdrachten. Ik ervaar het als zeer afwisselend werk, waarbij ik zo goed mogelijk probeer te kijken naar de individuele behoeftes. Hier pas ik mijn extra ondersteuning op aan.  Ik vind het van belang om leerlingen een veilig en vertrouwd gevoel te geven, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Positieve benadering en aandacht hebben voor iedere unieke leerling vind ik belangrijk."
Juf
Maartje

 
  Foto's van de leerkrachten vindt u bij betreffende groep.  
Leerkrachten: Dhr. Jan Adams Leerkracht gr. 7
  Mw. Wendie Beckers Leerkracht gr. 3
  Mw. Sigrid Bleecke Leerkracht gr. 4 en plusklas en Intern Begeleider groep 5 - 8.
  Mw. Janneke Bos Leerkracht gr. 5/6
  Mw. Linda Bruls Leerkracht gr. 1/2b
  Mw. Mayke Damen Leerkracht  gr. 5/6 en 7
  Mw. Jenny Derks Leerkracht gr. 1/2a en b
  Mw. Suzanne Indenkleef Leerkracht gr. 5
  Mw. Karin Kelleners-Oldekamp Leerkracht gr. 1/2a
  Mw. Sandra Krol (vervanger) Leerkracht groep 1-2a
  Mw. Franka Rademaekers Leerkracht gr. 6
  Dhr. Marc Reijnen Leerkracht gr. 8
  Mw. Sanne Rietjens Leerkracht gr. 1/2c
  Mw. Ans Vaessen Leerkracht gr. 3 en gr. 6
  Mw. Josine Vallen Leerkracht gr. 4
Onderwijsassistente:

 
Mw. Wendy Groetelaers
Email: w.groetelaers@mussenberg.nl
 
Juf Wendy:
"Kinderen moeten met plezier naar school kunnen komen en zichzelf kunnen zijn.
Een goed pedagogisch klimaat en positieve benadering vind ik dan ook heel belangrijk.
Dan komen talenten goed tot uiting en kunnen kinderen zich optimaal ontwik-kelen." 

Juf
Wendy
Administratieve ondersteuning
 
Mw. Mirjam Claessen
Email: m.claessen@mussenberg.nl   
 
Mirjam:
"Als secretaresse ondersteun ik de directie bij diverse administratieve werkzaamheden en zult u mij vast wel eens aan de telefoon krijgen. Het is een afwisselende baan waarbij ik tevens geniet van het plezier en enthousiasme van de kinderen om mij heen. Ik ben werkzaam op De Mussenberg in Horn, De Leerlingst in Haelen en de Zjwiek in Roggel."

 
Juf
Mirjam
Conciërge:

 
Dhr. Geert Wijnands
 
Meneer Geert:
"Voorheen was ik hoofdzakelijk werkzaam in de horeca. Een dienstbaar beroep net zoals het conciërge zijn. Ik zie mezelf als een verlengstuk van het team en zal daar waar mogelijk ondersteuning bieden. Maar vooral ook de leerlingen helpen waar nodig. Het creëren van een prettige werksfeer en veilige school-omgeving is waar ik voor ga." 
Meneer
Geert
Interieurverzorgster Mw. Susan Dresen  
Interieurverzorgster Mw. Dolors Knoups