Team


Directie:
 
Directeur: 

Juffrouw Katinka Dormans
Email: k.dormans@spolt.nl    
   
Juffrouw Katinka:
"Mijn naam is Katinka Dormans en mijn taak is leiding te geven aan basisschool de Mussenberg. Dat is een mooie en belangrijke taak die ik met veel plezier vervul.
Ik vind het belangrijk dat kinderen met een goed gevoel naar school kunnen komen en met plezier kunnen leren en ontwikkelen. Welbevinden is de belangrijkste voorwaarde om tot ontwikkeling  te komen.
Ik hoop de wereld van de kinderen samen met dit team elke dag een beetje beter en mooier te maken.
Ik ben aanwezig op maandag- en woens-dagochtend en dinsdag, donderdag en vrijdag de gehele dag.
Tijdens de inloop in de ochtenden probeer ik zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de gangen van de school om de kinderen en ouders te ontmoeten. Als u vragen of opmerkingen heeft of graag iets wilt bespreken, loop dan gerust even binnen!"

 
 
Intern Begeleider 

Juffrouw Mandy Brentjens
Email: m.brentjens@spolt.nl

Juffrouw Mandy:
"Mijn naam is Mandy Brentjens en ik ben de intern begeleider van basisschool de Mussenberg vanaf 1 augustus 2020.
Mijn visie op onderwijs is: Werken vanuit passie samen met het team, de leerlingen, ouders en externen om leerlingen en collega's zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te laten komen.  
Ik vind het belangrijk dat collega's en leerlingen vanuit passie werken op de Mussenberg. En dat een ieder zich veilig voelt om te groeien en bloeien op zijn of haar eigen manier. Daar wil ik als intern begeleider een steentje aan bijdragen door dit proces goed te volgen en begeleiding te geven waar nodig.
Ik ben aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen probeer ik beschikbaar te zijn voor mijn collega's, ouders en leerlingen. Heeft u vragen of wilt u iets bespreken, loop dan gerust even binnen!"

 

 
Leerkrachten: Meester Jan Adams Leerkracht gr. 6
  Juffrouw Wendie Beckers Leerkracht gr. 4 en 2/3 
  Juffrouw Sigrid Bleecke Leerkracht gr. 2/3
  Juffrouw Janneke Bos Leerkracht gr. 7/8
  Juffrouw Mayke Damen Leerkracht  7/8 en 6
  Juffrouw Jenny Derks Leerkracht gr. 1/2 a en b
  Juffrouw Maartje Ebisch Leerkracht gr. 4/5
  Juffrouw Suzanne Indenkleef Leerkracht gr. 5/6
  Juffrouw Karin Kelleners-Oldekamp Leerkracht gr. 1/2a
  Juffrouw Franka Rademaekers Leerkracht gr. 7
  Meester Marc Reijnen Leerkracht gr. 8
  Juffrouw Sanne Rietjens Leerkracht gr. 3
  Juffrouw Josine Vallen Leerkracht gr. 4
  Juffrouw Linda Verhoosel Leerkracht gr. 1/2b
     
Onderwijsassistente:

 
Juffrouw Wendy Martens
Email: w.martens@spolt.nl
 
Juf Wendy:
"Kinderen moeten met plezier naar school kunnen komen en zichzelf kunnen zijn.
Een goed pedagogisch klimaat en positieve benadering vind ik dan ook heel belangrijk.
Dan komen talenten goed tot uiting en kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen."

 


 
Administratieve ondersteuning

 
Mirjam Claessen
Email: m.claessen@spolt.nl   
 
"Als secretaresse ondersteun ik de directie bij diverse administratieve werkzaamheden en zult u mij vast wel eens aan de telefoon krijgen. Het is een afwisselende baan waarbij ik tevens geniet van het plezier en enthousiasme van de kinderen om mij heen. Ik ben werkzaam op De Mussenberg in Horn, De Leerlingst in Haelen en de Zjwiek in Roggel."
 
 

 

Conciërge: 
Geert Wijnands
Email: g.wijnands@spolt.nl  
 
"Voorheen was ik hoofdzakelijk werkzaam in de horeca. Een dienstbaar beroep net zoals het conciërge zijn. Ik zie mezelf als een verlengstuk van het team en zal daar waar mogelijk ondersteuning bieden. Maar vooral ook de leerlingen helpen waar nodig. Het creëren van een prettige werksfeer en veilige school-omgeving is waar ik voor ga."
 
 

 
Interieurverzorgster Mw. Susanne Dresen  
Interieurverzorgster Mw. Dolors Knoups