Veranderende rol leerkracht

In hoeverre zijn momenteel de leraren / onderwijzers goed in hun nieuwe rol gezet als coach?

De leerkrachten zijn zich er terdege van bewust dat hun rol als leerkracht verandert. Dit hebben zij al ervaren tijdens de proefperiode in het schooljaar 2017-2018. Samen ontwikkelen zij zich hierin en geven elkaar feedback op hun manier van coachen en feedback geven. Tevens worden we de komende twee jaar begeleid door Ed van Uden. Hij is een trainer van IPC en geeft, ook als ervaringsdeskundige, tips en tops aan de leerkrachten.

Juffrouw Franka Rademaekers gaat de coördinatoren opleiding van IPC volgen. Ook hier krijgt de rol van de leerkracht extra aandacht. 

Leerkrachten zijn zich dus wel echt bewust van hun veranderende rol en ontwikkelen zich hierin op een professionele manier.