Kinderdagverblijf Ratjetoe

Kinderdagverblijf "Ratjetoe" - Groots in kleinschaligheid!

 

Sinds 1 maart 2015 is Kinderdagverblijf  "Ratjetoe" uitgebreid met de voormalige Hoera-locatie  in Horn.

 

De peuterspeelzaal, kdv-groep en BSO-groep van locatie "Ratjetoe Leudal" (bij basisschool "De Mussenberg" aan de Graaf Annastraat 12) maken nu deel uit van de "Ratjetoe"-familie en er wordt veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen de verschillende locaties én natuurlijk de basisschool.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Peuterspeelzaal "Ratjetoe Leudal" heeft als enige kinderopvanglocatie van Horn de status van VVE-locatie, hetgeen wil zeggen dat kinderen met een indicatie van consultatiebureau of CJG hier een speciaal peuterprogramma aangeboden krijgen, dat speciaal gefocust is op spraak-/taalontwikkeling. Reden voor een dergelijke indicatie kan verschillen.

 

Doel van VVE:

  • Stimuleren van de ontwikkeling van peuters op alle gebieden door middel van spel en activiteiten;
  • Volgen van de ontwikkeling van de peuter en tijdige signalering van eventueel (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat ieder kind het aanbod krijgt dat is afgestemd op zijn/haar ontwikkelingsbehoefte. Er wordt gekeken naar het individuele kind;
  • Bijdragen aan een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar in samenwerking met de basisschool.

Bij een VVE-indicatie, dus bij (dreiging van) ontwikkelingsproblemen, wordt er naar verhouding nog vaker ingezoomd op het kind, worden behandelplannen opgesteld en de resultaten gemeten. Indien nodig worden externe deskundigen benaderd.

Het belang van deelname aan een peuterprogramma voor elke peuter moge duidelijk zijn; het kind krijgt ontwikkelingskansen die een goede start straks op de basisschool veel gemakkelijker maken. U weet dan zeker dat uw kind goed voorbereid start en dat eventuele problemen al op voorhand benoemd en geadresseerd zijn.

 

Laagdrempelig

Kinderopvang, peuterspeelzaal en Buitenschoolse Opvang moeten in principe voor elk kind in de gemeente toegankelijk zijn, ongeacht inkomen of gezinssituatie. Zo is er de mogelijkheid om via kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling  een tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Wij informeren jullie graag over de mogelijkheden hierin.

 

"Warme  overdracht"

Wanneer een kind bijna 4 jaar wordt, draagt de peuterleidster van "Ratjetoe" het kind(-dossier) "warm" over aan de basisschool. Dit wil zeggen dat resultaten en bijzonderheden van het kind persoonlijk met de toekomstige leerkracht worden besproken die door de peuterleidster(s) tijdens periodieke observaties zijn geconstateerd. Natuurlijk zijn deze resultaten dan al met jullie als ouders besproken. Een eventuele VVE-indicatie wordt ook op de basisschool gehandhaafd, wat zoveel wil zeggen als dat er extra aandacht wordt besteed aan het op maat maken van het programma van het desbetreffende kind, zodat opgelopen (risico op) ontwikkelingsachterstanden zoveel mogelijk ingelopen worden en het kind zo probleemloos mogelijk het schoolprogramma kan volgen.

 

Wilt u meer informatie over werkwijze en aanmelding voor dagopvang , peuterprogramma of voor- en naschoolse opvang bij Kinderdagverblijf Ratjetoe ga dan naar  www.kdvratjetoe.nl .