GMR SPOLT

De GMR houdt zich bezig met en zet zich in voor alle gezamenlijke belangen van de medezeggenschapsraden en alle schooloverstijgende zaken. De GMR onderhoudt hierover contact met het Collega van Bestuur van SPOLT.
Het College van Bestuur is op verzoek van de GMR bij de GMR-vergaderingen aanwezig. Maandelijks is er tussentijds overleg tussen het College van Bestuur en de voorzitter van de GMR.

De GMR geeft communicatie gestalte door persoonlijke en schriftelijke terugkoppeling van haar activiteiten naar de diverse geledingen. Zo ontvangen betrokkenen de agenda en notulen van de GMR-vergaderingen. In dit verband stelt de GMR zich ook tot doel om proactief te handelen. Jaarlijks maakt de GMR bovendien een verslag van haar werkzaamheden.
De GMR bestaat uit een afvaardiging namens de ouders en namens het personeel.

Klik hier om naar de pagina van de GMR van SPOLT te gaan.