Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs

Het strategisch beleidsplan van Spolt geeft koers aan ons onderwijs. Eén van de leidende principes is  de ‘talentenschool': ‘ruimte voor ieders talent’. Wetenschap en technologie (W&T) onderwijs stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken;  vaardigheden die ook bij andere leergebieden als rekenen of taal van belang zijn. 


Om deze ontwikkeling te versterken zoeken we de verbinding op met de vakgebieden Kunst & Cultuur en (O)ICT. Met de implementatie van deze drie vakgebieden binnen de bestaande thema’s op de school versterken we de onderwijskundige visie en besteden we structureel aandacht aan de ontwikkeling van brede, vakoverstijgende vaardigheden en ontplooiing van talenten. 
SPOLT verbindt zich aan (educatieve) partners op provinciaal, regionaal en gemeentelijk gebied, waardoor we W&T- onderwijs beter vorm kunnen geven. 

Zo werken we samen met:

STEAM - Limburg (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics). STEAM Limburg is dé netwerkorganisatie op het gebied van Wetenschap en Technologie voor het primair onderwijs en bedrijven in de provincie Limburg. Zij willen leerlingen en leerkrachten stimuleren om aan de slag te gaan met Wetenschap en Technologie door de verbinding te versterken tussen onderwijs en bedrijven. STEAM-Limburg bestaat uit 18 schoolbesturen die samen 340 basisscholen in onze provincie vertegenwoordigen. Binnen STEAM-Limburg worden projecten aan elkaar verbonden om kennisdeling beter te laten verlopen en om efficiënt ontwikkelingen te stroomlijnen. Het doel is een vaste plek van Wetenschap & Technologie en Digitale Geletterdheid in het curriculum van de scholen. 

Het voortgezet onderwijs in Midden-Limburg. Kinderen uit de bovenbouw van de basisschool maken werkstukken op St. Ursula. Zo ontwikkelen zij hun technische vaardigheden en kunnen ze meteen een kijkje nemen op een school voor voortgezet onderwijs. 

Het Spark Tech Lab in Weert, een Expertisecentrum op het gebied van Wetenschap en Techniek voor het primair en het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen er workshops volgen, er is een maak- en digitaal aanbod. Daarnaast stelt het Spark Tech Lab projecten op om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven betekenisvoller te maken. Leerlingen worden ondernemers; zij ontwerpen en maken een op het bedrijf gericht product, zodat bedrijfsbezoeken betekenisvol worden. Het Spark Tech Lab biedt ook scholingsmogelijkheden voor leerkrachten, zoals training in het gebruik van digitale middelen als Beebots, Lego Mindstorms, Byor. 

Keyport: Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Eén van de doelstellingen van Keyport is kinderen enthousiasmeren voor techniek. 

Make Tech Platform- Keyport: Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Eén van de doelstellingen is kinderen enthousiasmeren voor techniek. Het Make Tech Platform Keyport is een platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie. Samen met het onderwijs organiseren ze activiteiten die de interesse voor techniek bij leerlingen stimuleren. 

Doelen voor schooljaar 2023-2024:

Integratie tussen de vakgebieden W&T, OICT en ICC voorzetten;

Delen van projecten tussen de scholen van SPOLT;

Samenwerking met  Spark Tech Lab continueren en intensiveren:

Projecten met bedrijven continueren, uitbreiden en verduurzamen; 

Aanbod van workshops voor alle leerlingen;

(Digitaal) scholingsaanbod voor leerkrachten uitbreiden.

Professionaliseringsaanbod voor leerkrachten en/of teams opstellen;

Training (digitale middelen) naar behoeften van leerkrachten en actualiteit.

Participatie in netwerken voorzetten;  

Samenwerking met het voortgezet onderwijs in de regio voortzetten.