De Mussenberg missie / visie

Basisschool De Mussenberg

 

Basisschool De Mussenberg is een middelgrote dorpsschool. In samenwerking met kinder- en peuteropvang Ratjetoe, de bibliotheek en met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vormen we een centrale plek waar kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

 

Onze kernwaarden zijn veiligheid, ontwikkeling/ groei en passie. Op De Mussenberg kunnen kinderen zich ontwikkelen en leren in een veilige en vertrouwde omgeving met een positief pedagogisch klimaat. Wij willen de kinderen met passie laten leren en hun eigen talenten leren ontdekken. Naast de leerontwikkeling gaan we uit van de verschillende fases van de ontwikkelingspsychologie. Op basis daarvan hebben wij ons onderwijs ingericht in drie bouwen:

 

  • de onderbouw; groepen 1 tot en met 3, waar spelend leren het uitgangspunt is 
  • de middenbouw; groepen 4 tot en met 6, waar de kinderen steeds meer een lerende houding ontwikkelen 
  • de bovenbouw; groepen 7 en 8, waar de kinderen over het algemeen een basale lerende houding hebben ontwikkeld en steeds meer eigenaarschap krijgen over het eigen leerproces
 

Wij bieden eigentijds onderwijs aan met het digitale onderwijsprogramma Snappet en de leercyclus van het IPC (International Primary Curriculum), waarbij 21e-eeuwse vaardigheden zoals onderzoekend leren, sociale vaardigheden, verschillende talenten en maatschappelijk besef worden ontwikkeld. Door leerdoelgericht en groepsoverstijgend te werken stemmen wij af op de ontwikkeling van de kinderen. Om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen gebruiken wij Mijnrapportfolio. Dit portfolio wordt samen met ouders en kinderen gevuld gedurende de schoolperiode.

 

Daarnaast is er ook voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs in samenwerking met kinderen en ouders door middel van een leerlingenraad, terugkommoment met oud-leerlingen, koffie-uurtje en ouder-polls. De gezamenlijke en individuele professionele ontwikkeling van alle teamleden is een belangrijk speerpunt; zodoende blijven wij toegerust om de kinderen te voorzien van goed en modern onderwijs.