Ons Onderwijs

De organisatie van ons onderwijs

 

Wij richten ons onderwijs zo in dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In beginsel kunnen de kinderen binnen een tijdvak van 8 aaneengesloten jaren de school doorlopen. Bij de inrichting van ons onderwijs gaan wij uit van de totale ontwikkeling van kinderen en de verschillende fases hierin.

De onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 3.

De middenbouw bestaat uit de groepen 4 t/m 6

De bovenbouw bestaat uit de groepen 7 en 8

 

 

 

Groep 1 tot en met 3:

 

In de onderbouw houden wij rekening met de algemene ontwikkeling van het jonge kind. Tot en met groep 3 is ons onderwijs daarom afgestemd op de behoefte om meer spelend te leren en te bewegen. We werken met combinatiegroepen en groepsoverstijgend om zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de ontwikkeling van de kinderen. Er wordt gewerkt in thema's waar de leerdoelen uit de leerlijnen in terugkomen. Hierin zit IPC ( https://ipc-nederland.nl ) verwerkt als doorgaande lijn naar de hogere groepen. In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van kinderen gevolgd middels KIJK! vanaf groep 3 wordt hiervoor Cito LOVS gebruikt.

 

Groep 4 tot en met 6:

Vanaf groep 4 wordt het lees-, taal-, schrijf- en rekenonderwijs verder ingeoefend. Zaakvakken worden geïntegreerd aangeboden middels IPC ( https://ipc-nederland.nl ). Hierbij worden 21e-eeuwse vaardigheden zoals onderzoekend leren, sociale vaardigheden, verschillende talenten en maatschappelijk besef ontwikkeld.

Omdat de overgang van groep 3 naar groep 4 m.n. op het gebied van technisch lezen en taalonderwijs groot is, wordt tot Kerstmis vooral het technisch lezen geoefend. Na Kerstmis wordt gestart met het begrijpend lezen. De nieuwe methode voor begrijpend lezen geeft daartoe de mogelijkheden, de kinderen raken dus niet achter in leerstof.

 

 

Groep 7 en 8:

In groep 7 en 8 wordt afgestemd om de leerontwikkeling van het oudere kind en worden de kinderen voorbereid op de stap naar de middelbare school. De vakken zijn gelijk aan die van groep 4 tot en met 6 met een uitbreiding met het vak Engels.

Als u meer wilt weten over de inhoud van het leerstofaanbod per leerjaar kunt u hierover lezen op de website van Heutinktvoorthuis.nl. Schoolspecifieke informatie vindt u in de schoolgids.