Ouderraad

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging.

De ouderraad heeft twee hoofdtaken te weten :

 • Ondersteuning bij alle mogelijke activiteiten georganiseerd door school.
 • Klankbord voor ouders naar school en directie toe.

De ouders uit de ouderraad zijn ook vertegenwoordigd als klassenouder. De indeling voor 2021-2022 is als volgt.

  

 

Voorzitter

Daniëlle Diederen

Secretaris

Anke de Hilster

Penningmeester

Wencke Hendriks

Leden

Ellen Theunissen

 

Suzanne Teeuwen

 

Vicky Bonten

 

Inge Linssen

 

Carmen Muurmans

 

Anne-Marie Rolink

 

Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ons mailen op ouderraad.demussenberg@gmail.com, maar wij zijn ook regelmatig op school en op het schoolplein waar u ons altijd mag aanspreken.

 

Vergaderingen ouderraad

De ouderraad vergadert gemiddeld vijf keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen is naast de ouderraad ook één lid van het schoolteam aanwezig,

Onderwerpen die aan de orde komen in deze vergaderingen betreffen o.a.:

 • informatie betreffende team, bestuur en eventueel medezeggenschapsraad;
 • organisatie van en afspraken over door de school georganiseerde activiteiten en de evaluatie daarvan;
 • informatie uit de diverse werkgroepen van de verschillende activiteiten;
 • zaken die op dat moment op school actueel zijn.

De vergaderingen van de ouderraad zijn in principe openbaar. Belangstellenden voor het bezoek van een vergadering kunnen contact opnemen met de secretaris.

 

Jaarvergadering

Eén maal per jaar is er een algemene jaarvergadering. Deze vindt normaal gesproken plaats in november. Ook dit jaar kijken wij naar de maatregelen omtrent het Corona-virus. Daarom zullen wij via ISY met alle ouders communiceren over een datum en veilige manier van houden van de jaarvergadering.

Op deze vergadering wordt een centraal thema besproken, dat betrekking heeft op ouders en/of school. Naast dit thema komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: jaarverslag secretaris, jaarverslag penningmeester, begroting, bestuursverkiezingen, verslag kascontrole.

Natuurlijk wordt u ook in de gelegenheid gesteld om uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.

 

Werkgroepen

Voor (jaarlijkse) activiteiten die de school organiseert wordt in principe een werkgroep opgericht waarin één of twee leerkrachten zitting hebben en enkele ouderraadleden.

De voorzittersrol en de eindverantwoordelijkheid van een activiteit ligt altijd bij één van de leerkrachten. De ouderraadleden ondersteunen zoals gezegd. Voorbeelden van deze zijn sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, Pasen, schoolreis, spellenmiddag, schoolkamp, etc.

De werkgroepleden van de ouderraad doen in iedere ouderraadsvergadering mededelingen en bespreken zaken die aan de orde zijn geweest in de werkgroepen.

Voor activiteiten zijn zowel de leerkrachten als de klassenouders regelmatig op zoek naar hulpouders. Hiervoor kunt u benaderd worden via ISY. Ook het opgeven om te helpen verloopt via ISY.

 

Ouderbijdrage

De ouderraad legt in de jaarvergadering verantwoording af over de bestede gelden en stelt jaarlijks de hoogte van de ouderbijdrage en de begroting vast na instemming van de ouders. De hoogte van de ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden. Dit schooljaar (2021-2022) bedraagt de ouderbijdrage wederom € 14,50 per kind.

Voor kinderen die na 1 januari 2022 instromen, bedraagt de ouderbijdrage € 7,25. Wij verzoeken u vriendelijk deze ouderbijdrage middels incasso via ISY te betalen, hiervan krijgt u  een verzoek via ISY. 

Let op: voor de transactie wordt door isy €0,50 administratiekosten in rekening gebracht. heeft u meerdere kinderen op school zitten en krijgt u het verzoek van alle kinderen in een keer dan betaalt u maar 1 x €0,50.

 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Gelukkig betalen nagenoeg alle ouders deze bijdrage. Mocht u niet voldoende financiële middelen hebben, dan kunt u wellicht een beroep doen op Stichting Leergeld Leudal. Mocht u ervoor kiezen om niet te betalen, dan kan er door de school een vervangende activiteit worden aangeboden aan uw kind.

 

Kledingcontainer

Naast de school, bij de ingang van de bibliotheek, staat een kledingcontainer van Sams Kledingactie.

Sam's Kledingactie steunt met de opbrengst van de ingezamelde kleding noodhulp- en wederopbouwprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

De volgende kledingstukken mogen in de container (aangeboden in dichte zakken): 

 • gebruikte kleding in draagbare staat;
 • schoenen en sokken;
 • ondergoed en lingerie;
 • tassen en accessoires;
 • handdoeken en andere huishoudtextiel.

Van elke kilo aan ingezamelde kleding ontvangt de ouderraad een bepaald bedrag. Dit geld wordt door de ouderraad gebruikt voor activiteiten van uw kinderen.