Kunst- en cultuureducatie SPOLT

Het belang van kunst en cultuur voor ons persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk welzijn is enorm. Daarbij heeft de maatschappij behoefte aan creatieve mensen die onderzoekend, probleemoplossend en innovatief kunnen denken. SPOLT is er trots op dat door haar scholen een duurzame relatie is aangegaan met regionale instellingen (waaronder Myouthic, RICK en ECI), diverse (ZZP) kunstenaars, plaatselijke verenigingen (fanfare- en harmonieorkesten) en provinciale instellingen (o.a. philharmonie zuidnederland). Daarmee verrijken we het leven van de kinderen. 

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor kunst- en cultuureducatie in het onderwijs en wordt benadrukt dat dit een onderdeel van de opvoeding hoort te zijn: leren over, door en met kunst en cultuur. Vandaar de prominente plaats van de kunsten binnen het onderwijs. Op basis van het recentelijk bovenschools opgestelde cultuurbeleidsplan ‘Andere kleuren’ (2021-2024) bepalen wij de koers die we op het gebied van cultuureducatie willen varen, geleid door het kompas van SPOLT. Door te focussen op wat wij willen bereiken durven wij hoge (veelal SMART-) doelen te stellen en blijven wij in ontwikkeling. De kerndoelen van Kunstzinnige Oriëntatie hebben wij achter ons gelaten; wij volgen de landelijke ontwikkelingen naar een nieuw curriculum. Kijkend naar curriculum.nu passen onze vraaggestuurde activiteiten bij de volgende grote ‘opdrachten en bouwstenen’ van het leergebied Kunst & Cultuur: 

● Artistiek-creatief vermogen
● Artistieke expressie
● Artistieke technieken en vaardigheden
● Artistieke innovatie
● Kunst- en cultuur historische contexten
● Functies van kunst
● Beleven van kunst
● Tonen en delen van eigen werk 

De SPOLT-basisscholen onderschrijven het belang van goede brede cultuureducatie en maken structureel en/of projectmatig gebruik van de faciliteiten die geboden worden op dit gebied. Met nationale- (Cultuureducatie met Kwaliteit -kortweg CmK-, Impuls Muziekonderwijs) en regionale subsidieregelingen (DOOR! en SamenDOOR!) werd de laatste jaren kunst- en cultuureducatie binnen het primair onderwijs gestimuleerd, waarbij de focus lag op het stimuleren en verbeteren van muziekonderwijs.