Ziekmelden

Wij vragen u vriendelijk uw kind(eren) vóór 08:30 uur ziek te melden, liefst via ISY of eventueel telefonisch (0475-589292). Als een kind om 09.00 uur niet op school is en niet is afgemeld, neemt de school contact op. Geef a.u.b. tijdig veranderingen van telefoonnummer(s) door!!

Indien blijkt dat uw kind een besmettelijke ziekte heeft (bijv. krentenbaard, waterpokken, rode hond e.d.) dan vernemen we dat graag. De school neemt in deze gevallen contact op met de GGD. N.a.v. hun advies zal de school een beslissing nemen of het kind wel/niet naar school kan komen.