MijnRapportfolio

MijnRapportfolio.
Sinds het schooljaar 2020-2021 werken we op De Mussenberg met een digitaal portfolio voor de leerlingen. Dit doen we met de faciliteiten van MijnRapportfolio.
MijnRapportfolio is een instrument dat leerling, leerkracht en ouders op een heldere en grafisch leuke manier, inzicht biedt in de persoonlijke ontwikkeling van een kind, gedurende zijn of haar volledige basisschool loopbaan. Het is een combinatie van een rapport en een portfolio, waarin naast de ontwikkeling op vakinhoudelijk gebied ook de ontwikkeling van talenten, leerstijlen en sociale vaardigheden kan worden gevolgd.

Eigenaarschap. 
Uit actueel onderzoek blijkt dat kinderen die zich betrokken voelen bij hun eigen leerproces beter scoren. In onze schoolontwikkeling sluiten we hierbij aan door zelfreflectie en het stellen van eigen doelen. Dit geven we een structurele plek in ons onderwijsaanbod. Wij hebben daarom gekozen het traditionele rapport te vervangen door MijnRapportfolio. Deze wordt niet op één moment gevuld door de leerkracht zoals in de traditionele rapporten, maar staat open om in te werken door leerkracht én kind gedurende het gehele schooljaar. 

Waarom MijnRapportfolio?
Het onderwijs is de laatste jaren sterk veranderd. We leven in een digitale samenleven en we ontwikkelen daarin mee. Het nieuwe digitale rapport is zo ontwikkeld dat het aansluit bij de werkwijze van ons onderwijs. 

 Voordelen zijn:
• weergave van de brede ontwikkeling van je kind;
• leerproces zichtbaar maken door visuele ondersteuning;
• bevordert het gesprek tussen de leerkracht en je kind;
• vergroot de betrokkenheid van je kind bij het onderwijs;
• op elk moment als ouder met je kind MijnRapportfolio kunnen bekijken.
• ouders kunnen de inhoud downloaden en printen indien gewenst.

U kunt inloggen bij MijnRapportfolio via deze link; https://mijnrapportfolio.nl/ 
met de inloggegevens van uw kind(eren).