PBS (Veiligheid op school)

Positive Behavior Support

Omdat we er op school naar streven dat alle leerlingen met veel plezier naar school komen,  goed in hun vel zitten en zich veilig voelen, werken we schoolbreed met de methode PBS. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemen de leerkrachten/verzorgers het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

 

De kernprincipes van PBS zijn:

  • Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen
  • Communiceer en onderwijs je verwachtingen
  • Herken en bekrachtig gewenst gedrag
  • Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag
  • Wees duidelijk en consequent met de gevolgen

 

PBS is een aanpak voor alle kinderen en heeft de meeste kans van slagen wanneer alle opvoeders/verzorgers waarmee de kinderen te maken hebben betrokken worden binnen de aanpak en ook actief meedoen met het aanbieden van de regels en het positief bekrachtigen van gewenst gedrag.

Wanneer leerkrachten, opvoeders binnen en buiten de school en ouders echt samenwerkende partners zijn, komt dit de ontwikkeling van de kinderen enorm ten goede. BSO Ratjetoe en het team van overblijfmoeder nemen ook actief deel aan deze aanpak.

 

Goed gedrag wordt beloond en leerkrachten en opvoeders geven zo veel mogelijk positieve feedback omdat complimenteren beter werkt dan straffen. Het doel van complimenteren is  gewenst gedrag te versterken. Door de complimenten merkt de leerling wat gewenst gedrag is, waardoor hij of zij er makkelijker aan kan voldoen.

 

Verdere informatie kunt u vinden op www.swpbs.nl